O FIRMIE


     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VIG" Sp. z o.o. powstało w 1989 roku jako firma zajmująca się przede wszystkim dostawami materiałów i komponentów dla branży hutniczej odlewniczej i górniczej.

Znaczny rozwój jak i oczekiwania rynku spowodowały, że z początkiem roku 2004 w ramach szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska, opracowaliśmy technologie recyklingu i odzysku różnego rodzaju odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

Wykorzystując własną bazę magazynowo-produkcyjną stworzyliśmy nowoczesny Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie zajmujący się odzyskiem i recyklingiem odpadów przemysłowych i poużytkowych.

Posiadamy nowoczesną i jedyną tego typu w kraju linię do pełnego recyklingu zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych oraz sorbentów, czyściw i zaolejonych ubrań roboczych, a także linię technologiczną do odzysku odpadów skórzanych, gumowych, tekstylnych oraz z tworzyw sztucznych a także produkcji paliw alternatywnych.

Na bazie specjalistycznych maszyn i urządzeń stworzyliśmy unikalną w skali krajowej, przyjazną środowisku technologię odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Konstrukcja i sterowanie zastosowanymi urządzeniami odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej (EC) oraz spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki (BAT). Procedury obsługi, prowadzona dokumentacja i sposób postępowania z odpadami są zgodnie z dyrektywami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Na prowadzenie powyższej działalności posiadamy stosowne zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego.

Strategią działalności naszej Firmy na najbliższe lata jest kompleksowa obsługa Firm handlowych i produkcyjnych w zakresie odpowiedniej gospodarki odpadami.

Nowoczesne technologie oraz profesjonalna kadra zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.

Pragniemy również Państwa poinformować, że Firma jest członkiem następujących stowarzyszeń:

  • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu,
  • Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.


Zapraszamy Państwa do współpracy, gwarantując profesjonalną obsługę oraz zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.